Telemarketing wetgeving

Telemarketing en telecomwet

Op 10 november 2008 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Telecomwet goedgekeurd. Deze is per 1 oktober 2009 van kracht gegaan. Wat betekent dit precies voor u als consument, op het gebied van telemarketing?

Wettelijk Bel-me-niet register: Infofilter met een plus

Een belangrijke consequentie van de nieuwe Telecomwet ligt in het wettelijk Bel-me-niet register. Er bestond al jaren een dergelijk register – Infofilter – maar bedrijven waren niet verplicht om te controleren of degenen die ze gaan bellen daarin ingeschreven staan. Dat is veranderd met het Bel-me-niet register. Nu is het namelijk voor alle organisaties die aan telefonische verkoop doen verplicht om te controleren of u zich heeft ingeschreven.

Nu geldt:
1. Wanneer u zich inschrijft in het Bel-me-niet register, blijft uw registratie hier onbeperkt in staan. Deze is dus niet, zoals ten tijde van Infofilter het geval was, slechts drie jaar geldig. U hoeft zich dan ook niet steeds opnieuw aan te melden. U moet uiteraard wel wijzigingen doorgeven, zoals een adreswijziging bij verhuizing of een wijziging van uw telefoonnummer. N.B: Als u zich heeft ingeschreven via Infofilter, zal uw registratie automatisch worden overgezet naar het Bel-me-niet register.
2. Organisaties zijn verplicht om, alvorens ze mensen bellen, het Bel-me-niet register te raadplegen en alle registraties te respecteren. Dit betekent dat er ook daadwerkelijk sancties volgen voor organisaties die zich hier niet aan houden.

3. Let op: klanten bellen mag wel! Dat zit als volgt. Organisaties zijn niet verplicht om te controleren of hun bestaande klanten in het bel-me-niet-register zitten. Maar dan moet het telefonisch aanbod wel aansluiten op het product dat u al van deze adverteerder heeft gekocht. Dat betekent dus dat, indien u al klant bent, men u voor vergelijkbare producten mag blijven benaderen. Daardoor kan het best voorkomen dat uw leveranciers telefonisch contact met u zullen houden, ook al staat u ingeschreven in het register.

Toezicht Telemarketing

Toezicht op de juiste naleving van de wetgeving door een organisatie, wordt uitgevoerd door de OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit). De OPTA kan een boete opleggen aan organisaties die uw registratie niet respecteren. Deze boete kan oplopen tot 450.000 euro per overtreding.

Recht van verzet
In elk gesprek is de telemarketeer verplicht om u actief het recht van verzet aan te bieden. Dit betekent dat men u altijd moet vragen of u er prijs op stelt in de toekomst nogmaals gebeld te worden door deze adverteerder Als u aangeeft dit niet te willen, hoeft u de reden hiervan niet te geven. Wanneer u gebruik maakt van het recht van verzet, moeten uw contactgegevens direct en zonder kosten uit het belbestand van de betreffende adverteerder worden verwijderd. U mag dan niet meer door of namens deze organisatie gebeld worden.

Deelblokkades
Wilt u niet meer benaderd worden voor aanbiedingen, dan kunt u uw telefoonnummer via het Bel-me-niet register blokkeren. U kunt dit doen voor alle aanbiedingen, maar u heeft ook de mogelijkheid om een of meerdere sectoren, branche- of productgroepen te blokkeren. Zo kunt u informatie en/of aanbiedingen blijven ontvangen over producten en diensten waar uw interesse naar uitgaat.

Geen irritatie, geen aanbiedingen
De Stichting Consumentenlijn Telemarketing raadt u aan er goed over na te denken, voordat u zich in het Bel-me-niet register inschrijft: er zit namelijk ook een keerzijde aan. Inschrijving betekent dat u zichzelf afsluit voor alle aanbiedingen van bedrijven waar u geen klant bent. Bedrijven waarmee u een contract heeft, zouden uw inschrijving in het Bel-me-niet-register kunnen stimuleren: u wordt zo namelijk onbereikbaar voor de concurrentie! En daarmee mist u dus ook aanbiedingen, die wellicht interessant voor u zouden zijn. De keuze is uiteindelijk aan u: helemaal geen telefoontjes meer of van tijd tot tijd geconfronteerd worden met nieuwe aanbiedingen op markten zoals telefonie, zorgverzekering, energie en dergelijke. Kijk voor meer informatie hierover op www.belmewel.nu.