Telemarketing rechten consument

Wat zijn uw telemarketing rechten als consument

Het Nederlands bedrijfsleven heeft zelf spelregels opgesteld voor telefonische verkoop: de Code Telemarketing. Deze Code wordt gehandhaafd door de Reclame Code Commissie en door brancheverenigingen waarvan de bellende bedrijven lid zijn.

Recht van verzet

Helaas zijn er ook bedrijven die deze spelregels aan hun laars lappen. Daarom heeft de overheid een aantal wettelijke maatregelen doorgevoerd. Een daarvan is het recht van verzet in de Telecomwet. Dat geeft de consument de mogelijkheid om in een telemarketinggesprek aan te geven dat hij door dat betreffende bedrijf niet meer gebeld wilt worden. De medewerker die u aan de lijn heeft moet u dan uit het bestand (laten) halen.

Bel-me-niet register

U kunt natuurlijk ook aangeven dat u helemaal niet gebeld wilt worden. Door geen enkel bedrijf meer, of alleen door bedrijven uit een bepaalde branche. Dat kan sinds 1 oktober 2009 via het Bel-me-niet-register. De overheid hoopt met dit wettelijk verplichte register te bereiken dat meer bedrijven eerst checken of een consument zich heeft afgemeld, voordat ze u bellen.

Wet oneerlijke handelspraktijken

Misschien nog wel belangrijker dan het Recht van Verzet is een goede manier van zaken doen door bedrijven. Men moet de consument eerlijk benaderen met een helder voorstel en hem/haar ook de gelegenheid bieden om binnen wettelijke termijnen een eventuele aankoop ongedaan te maken. Dergelijke zaken zijn geregeld in de Wet Oneerlijke handelspraktijken. Met name handelspraktijken gericht op kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen kunnen met deze wet aan de kaak worden gesteld. Daarbij moet worden gedacht aan telemarketing gericht op ouderen of reclame voor sms-diensten gericht op jonge kinderen.

 

Klachteninstanties

Er zijn diverse organisatie actief in relatie tot telemarketing en regulering van de markt. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste instanties op telemarketing gebied.

Consumentenlijn Telemarketing

Vanaf 2006 kunt u voor al uw klachten betreffende telemarketing terecht bij de Consumentenlijn Telemarketing. Het klachtenformulier vindt u hier. De Consumentenlijn Telemarketing is een instantie voor vragen en klachten. Uw klacht nemen wij aan, wordt geregistreerd en vervolgens doorgespeeld aan de telefonische adverteerder – bedrijven of andere organisaties die aan telemarketing doen – waarover de klacht gaat. Op deze manier proberen we organisaties te dwingen hun telefonische benadering van consumenten te verbeteren.

Reclame Code Commissie

Klachten over telemarketing kunt u ook al sinds jaar en dag melden bij de Reclame Code Commissie. De Reclame Code Commissie ziet toe op naleving van de Code Telemarketing. De Stichting Reclame Code (SRC) is al ruim 40 jaar de instantie op het gebied van zelfregulering van reclame. SRC bevordert dat in Nederland op verantwoorde wijze reclame wordt gemaakt, zowel in het belang van de consument als de adverteerder.

Consuwijzer

OPTA en de Consumentenautoriteit ontvangen tegenwoordig klachten van consumenten via Consuwijzer, de klachteninstantie van de overheid. ConsuWijzer is het informatieloket voor consumenten van de Nederlandse overheid. Het is ontstaan uit een samenwerking tussen de drie toezichthouders die onder het Ministerie van Economische Zaken vallen; de Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA).

Infofilter

Stichting Infofilter maakt zich sterk voor de belangen van consumenten. De uitgangspunten van de stichting zijn helder: commerciële communicatie moet kunnen, maar wél met respect voor de consument. Daarom biedt Stichting Infofilter de mogeljkheid om uw adresgegevens kosteloos te blokkeren tegen ongewenste post, telefoontjes en telefonische marktonderzoeken.